Bemutatkozás

A Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő  Kft. 2013. novemberében jött létre a Depónia Kft.-ből kiválással történő átalakulással. A kiválás célja a Hulladék törvénynek való megfelelés volt.

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEINK

  • Ipari hulladékszállítás
  • Veszélyes hulladékszállítás
  • Hulladékgazdálkodás

 

CÉGADATOK

Teljes név: Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Continus Nova Kft.

Székhely (postacím): 8000 Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy, Hrsz: 020087/8

Központi e-mail – Általános cégügyek: titkarsag@continusnova.hu

Központi telefonszám: 22/507-419 

Honlap: www.continusnova.hu

Ügyfélszolgálat: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.

Ügyfélszolgálat: ugyfel@deponia.hu

Adószám: 24766151-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-024427

Bankszámlaszám: 12001008-01421868-00100005

 

Társaságunk célja

Alapvető célunk a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése, a képződő hulladék mennyiségének csökkentése. Mindezek érdekében a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítására, a fogyasztás-termelés körforgásban való tartására törekszünk, s szorgalmazzuk az ehhez szükséges megfelelő feldolgozó háttéripar bővítését is.

Szakembereink rendelkeznek a veszélyes hulladékok szállításával (ADR) kapcsolatban felmerülő feladatok és problémák megoldásához szükséges szakismerettel és tapasztalattal.