Bemutatkozás

A Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő  Kft. 2013. novemberében jött létre a Depónia Kft.-ből kiválással történő átalakulással. A kiválás célja a Hulladék törvénynek való megfelelés volt.

FŐ TEVÉKENYSÉGEINK

  • Ipari hulladékszállítás
  • Veszélyes hulladékszállítás
  • Egészségügyi hulladék átvétel és szállítás
  • Hulladékgazdálkodás

CÉGADATOK

Teljes név

Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név

Continus Nova Kft.

Székhely (postacím)

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Központi e-mail – Általános cégügyek

titkarsag@continusnova.hu

Központi telefonszám/Fax

22/507-419 / 22/507-420

Honlap

www.continusnova.hu  

Ügyfélszolgálat

ugyfel@deponia.hu

Adószám

24766151-2-07

Cégjegyzékszám

07-09-024427

Bankszámlaszám

12001008-01421868-00100005

Társaságunk célja

Alapvető célunk a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése, a képződő hulladék mennyiségének és minőségének csökkentése. Mindezek érdekében a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítására, a fogyasztás-termelés körforgásban való tartására törekszünk, s szorgalmazzuk az ehhez szükséges megfelelő feldolgozó háttéripar bővítését is.

Szakembereink rendelkeznek a veszélyes hulladékok szállításával (ADR) kapcsolatban felmerülő feladatok és problémák megoldásához szükséges szakismerettel és tapasztalattal.

Társaságunk az esetlegesen felmerülő környezeti károkra elkülönített alapot hozott létre, emellett környezetszennyezési és szolgáltatási biztosítással is rendelkezünk.