Bemutatkozás

A Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő  Kft. 2013. novemberében jött létre a Depónia Kft.-ből kiválással történő átalakulással. A kiválás célja a Hulladék törvénynek való megfelelés volt.

FŐ TEVÉKENYSÉGEINK

  • Ipari hulladékszállítás
  • Veszélyes hulladékszállítás
  • Egészségügyi hulladék átvétel és szállítás
  • Hulladékgazdálkodás

CÉGADATOK

Teljes név

Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név

Continus Nova Kft.

Székhely (postacím)

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Központi e-mail – Általános cégügyek

titkarsag@continusnova.hu

Központi telefonszám/Fax

22/507-419 / 22/507-420

Honlap

www.continusnova.hu  

Ügyfélszolgálat

ugyfel@deponia.hu

Adószám

24766151-2-07

Cégjegyzékszám

07-09-024427

Bankszámlaszám

12001008-01421868-00100005

Társaságunk célja

Alapvető célunk a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése, a képződő hulladék mennyiségének csökkentése. Mindezek érdekében a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítására, a fogyasztás-termelés körforgásban való tartására törekszünk, s szorgalmazzuk az ehhez szükséges megfelelő feldolgozó háttéripar bővítését is.

Szakembereink rendelkeznek a veszélyes hulladékok szállításával (ADR) kapcsolatban felmerülő feladatok és problémák megoldásához szükséges szakismerettel és tapasztalattal.