Szolgáltatások

IPARI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A szolgáltatási területen levő ipari és kereskedelmi cégek kommunális hulladékát továbbra is a Depónia Nonprofit Kft. szállítja el mint közszolgáltató . Emellett kihasználva azt, hogy a cégek a törvényi szabályozásnak megfelelően a szelektivitást már szervezeten belül megvalósítják, a haszonanyagok begyűjtését a Continus Nova Kft. végzi el , így komplex szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek. Kisebb cégek részére ingyenes karton- ill. fóliajáratot működtetünk, csökkentve ezzel a kommunális hulladékukat és elősegítve a tiszta haszonanyag begyűjtését.

Szolgáltatásaink igénybe vételéhez edényzetet biztosítunk bérlet illetve értékesítés formájában.

A szállítási tevékenység hatékonyságát diszpécserszolgálat illetve GPS rendszer segíti.

 

VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁS

Társaságunk rendelkezik veszélyes hulladék szállításra vonatkozó begyűjtési és szállítási engedéllyel. Szállításuk során maradéktalanul betarjuk a veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó előírásokat. Cégünk rendelkezik a törvény által kötelezően előírt ADR biztonsági tanácsadóval.

Szolgáltatásunk igénybe vételéhez minősített edényzetet biztosítunk bérlet illetve értékesítés formájában.

 

HULLADÉKKEZELÉS ÉS LERAKÁS

A megalakított Depónia Nonprofit Kft. részt vett a támogatásokkal megvalósuló Székesfehérvár-Csalai Regionális Hulladéklerakó beruházásának bonyolításában, ezáltal is arra törekedve, hogy minél korszerűbb és költségkímélőbb üzemeltetés valósuljon meg. Az EU előírások követelményeinek is megfelelő lerakó 2002-ben kezdte meg működését, melyben a hulladékkezelési és lerakási rendszer a hatályos törvényi rendelkezéseket kielégíti. A hagyományos lerakás helyett előtérbe került a hulladék minél magasabb fokú feldolgozása (hulladék-szelektálás, komposztálás, hasznosítás). 2004. évben a lerakó telep megkapta a KDT-KÖFE által kiadott egységes Környezethasználati engedélyt.

A zöldhulladék kezelésére a hulladéklerakó területén komposztáló telepet létesítettünk, amely a lerakandó hulladék biológiailag bontható tartalmának csökkentését megvalósítja a külön fogadás és kezelés útján. A megnövekedett komposztálható anyag mennyiségének feldolgozhatósága szükségessé tette a bővítést, mely beruházás pályázati támogatással jött létre. A kezelőtér területe kétszeresére nőtt, illetve a technológiánk bővült egy gyorskomposztáló rendszerrel. Végtermékként éves szinten mintegy 4-5000 m3 jó minőségű komposztot állítunk elő, melynek forgalmazására a társaság engedélyt kapott, az értékesítés zsákos illetve ömlesztett formában valósul meg.

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A lerakóból visszagyűjtött illetve az ipari cégektől elszállított csomagolóanyagokat a lerakó területén működő előkezelő műben fogadjuk, ahol a szükséges kezelést elvégezzük. A válogatás automata rendszerrel működtetett szállítószalag sor segítségével, kézzel végzik. A bálázást automata présgép oldja meg, mely teljesítménye 4000 tonna/év/műszak.

A kezelőműben fogadott anyagok: hullámkarton, vegyespapír, műanyag, lakossági szelektív gyűjtésből származó fém.